ÅPNINGSTIDER UTSTILLERE

Utstillere har adgang til messesenteret i disse tidsrommene:

MONTERING

24. april            08:00 – 22:00
25. april            08:00 – 22:00

DEMONTERING
28. april           16:30 – 24:00
29. april           08:00 – 18:00

Inngang er fra baksiden av messesenteret.

ADGANG I MESSEDAGENE
Utstillere har adgang 2 timer før og 1 time etter åpningstid i messedagene.

Åpningstider for publikum:
26. april          10:00 – 19:00
27. april          10:00 – 18:00
28. april         10:00 – 16:00

* Merk at barn under 16 år ikke har adgang til messesenteret under montering eller demontering. På messens siste dag, vil ikke portene på baksiden kunne  åpnes før alt publikum er ute av messehallene. Dette av hensyn til sikkerheten. 

Mer praktisk informasjon for utstillere, finner du på Min Side ››

Share this: