NorgesVaremesse_bygg_1920x1080

ÅPNINGSTIDER UTSTILLERE

Under messen og i monterings- og demonteringsdagene
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

Utstillere har adgang til messesenteret i disse tidsrommene:

MONTERING

25. mars            08:00 – 22:00
26. mars            08:00 – 22:00

DEMONTERING
29. mars           16:30 – 24:00
30. mars           08:00 – 18:00

Inngang er fra baksiden av messesenteret.

ADGANG I MESSEDAGENE
Utstillere har adgang 2 timer før og 1 time etter åpningstid i messedagene.

Åpningstider for publikum:
27. mars           10:00 – 19:00
28. mars          10:00 – 18:00
29. mars          10:00 – 16:00

* Merk at barn under 16 år ikke har adgang til messesenteret under montering eller demontering. På messens siste dag, vil ikke portene på baksiden kunne  åpnes før alt publikum er ute av messehallene. Dette av hensyn til sikkerheten. 

 

Abonner på nyhetsbrev

Hold deg oppdatert om Camp Villmark