Vilt

Se Norges og Nordens største og flotteste gevirer

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

For første gang arrangeres det en Nordisk troféutstilling i Norge. CIC Norge stiller ut noen av Norges og Nordens største og flotteste gevirer.

Alle trofeer av Norske arter som er skutt i Norden kan delta på utstillingen. Alle trofeer skal måles av 3 internasjonale CIC-dommere før utstillingen. Det blir også produsert opp et eget hefte med bilder av trofeene og oppmålingene som kan kjøpes på messen. Alle oppmålinger må derfor være gjort innen 1. april.

På grunn av plassbegrensninger har vi plass til følgende:

  • 100 gevirer av elg, hjort og rein
  • 25 gevirer av dåhjort

Trofeer med full skalle for disse artene vil bli foretrukket, da det kun er trofeer med full skalle som kan tildeles den internasjonale gullmedaljen til CIC.
For rådyr, bever og rovdyrskaller er det ikke satt noen begrensning på antallet.

Pris for deltakelse pr trofe er kr 500,-
Påmelding: nil-stub@online.no
Frist for påmelding: 20. april
Troféutstillingens Facebook- side

Om utstillingen
Jakt er både bærekraftig høsting av naturens ressurser og unike naturopplevelser. For mange bidrar et gevir til å ta vare på minnet om disse opplevelsene. Samtidig er slike trofeer et symbol på de fantastiske ressursene vi forvalter gjennom jakta. For å vurdere gevir og kranier har CIC autoriserte dommere over hele landet. Disse bedømmer trofeene etter internasjonale standarder utarbeidet av CIC, en verdensomspennende jegerorganisasjon som fastsetter normer for bedømming av trofeer for ulike viltarter.

Det er pr dags dato 8 CIC dommere i Norge.

Gjennom bedømming og registrering av trofeer får vi en god indikasjon på hvor vellykket forvaltningen av viltet er over tid. I naturen er det størrelsen det kommer an på. For å få frem individer som er store og kraftige kreves en god forvaltning. Ønske om store og vakre trofeer går derfor sammen med naturens behov for at de største og mest livskraftige individene skal overleve og spre sine gener videre.

Bedømming av gevir og kranier er avhengig av engasjerte frivillige over hele landet. Opplæring og autorisering av dommere er en kontinuerlig prosess for CIC.

Abonner på nyhetsbrev

Hold deg oppdatert om Camp Villmark